Gang "Szadoka". Ludzie, którzy rządzili Wrocławiem

Gang Piotra S. ps. "Szadok" działał we Wrocławiu i okolicach od 1997 do 2004 roku. w latach 1997-2004. Na życie "Szadoka" zorganizowano kilka nieskutecznych zamachów, a w końcu on sam trafił przed sąd. Dziś jest już na wolności, czego nie mogą powiedzieć wszyscy jego koledzy.