W perspektywie 10-20 lat z typowej architektury podmiejskiej niewiele zostanie

W perspektywie 10-20 lat z typowej architektury podmiejskiej niewiele zostanie

Niemal 950 drewnianych budynków zaznaczono na mapie "Architektura drewniana w Warszawie". Tylko 250 z nich jest ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w tym 34 w rejestrze. Ale 140 tych obiektów już nie istnieje. Jak przewiduje Grzegorz Niemczyk za 10-20 lat lista nieistniejących się wydłuży