Tymczasem w Australii senat zakazuje używania języka "neutralnego płciowo"

W przeciwieństwie do USA i Warszawskiego magistratu w Australii używanie określeń typu "rodzic karmiący" i inne nonsensy językowe nie są mile widziane. W języku "Australijskim".