Technologia uczyniła nas wszystkich niewolnikami neoliberalizmu

Technologia uczyniła nas wszystkich niewolnikami neoliberalizmu

@aboel3z mohamedaboelez01.medium.com #europa #swiat #technologia #gotujzwykopem #zainteresowania #nauka

Jak stajemy się niewolnikami technologii.