Paralotnią nad Bałtykiem, plaża w Stegnie.

Paralotnią nad Bałtykiem, plaża w Stegnie. Start, lot i lądowanie. Paralotnia, zwana też glajtem lub parapentem – rodzaj szybowca o miękkim płacie nośnym. Wywodzi się w prostej linii od tzw. spadochronów szybujących, od których odróżnia się dużo większą doskonałością i sterownością....