Zbrojenie betonu w wersji minimalistycznej

W 1867 francuski ogrodnik Joseph Monier wykonał z betonu zbrojonego siatką doniczki na kwiaty. Gdy zauważył, że nie popękały na mrozie, pomysł opatentował. Nazywany jest czasem wynalazkiem XIX wieku. Genialny.