Owoc pracy wolnego człowieka...

Owoc pracy wolnego człowieka...

Św. Tomasz nauczał, że własność prywatna jest wytworem ludzkiego rozumu i gwarantem społecznego porządku. Leona XIII w encyklice “Rerum Novarum” bronił własności prywatnej, ponieważ zapewnia ona autonomię rodziny i chroni przed ingerencją państwa w życie rodzinnej wspólnoty, do której ma...