Krytykował aliantów, w USA uznali go za szpiega - Ignacy Matuszewski na celu FBI

Krytykował aliantów, w USA uznali go za szpiega - Ignacy Matuszewski na celu FBI

Ignacy Matuszewski cechował się antysowieckością, co Amerykanie uznali za działania wymierzone w aliantów. Wobec tego zarejestrowali go jako "foreign agent", podejmując z nim walkę m.in. przez cenzurę czy inspekcje FBI. Tymczasem jako pierwszy słusznie przewidział losy Polski po II WŚ.