Czy rząd chciał użyć wojska do spacyfikowania Strajku Kobiet? - Fakty TVN

@TheNatanieluz streamable.com #polityka #polska

Czy rząd PiSu chciał wykorzystać wojsko do spacyfikowania Strajku Kobiet? Fakty również przypominają, że ostatecznie rząd wysłał na ulicę Żandarmerię Wojskową.