Francja mogłaby wesprzeć w NATO w wojnie w Europie, ale nie długofalowo

Francja mogłaby wesprzeć w NATO w wojnie w Europie, ale nie długofalowo

Francja ma większy zakres zdolności niż większość innych europejskich sił zbrojnych. Pozostała mocno zaangażowana w NATO i dwustronną współpracę obronną ze Stanami Zjednoczonymi.Jakie zdolności może wnieść Francja do wojny konwencjonalnej o wysokiej intensywności z Rosją? Tekst po angielsku