"Kaczyński jak zagrożony dyktator"

"Kaczyński jak zagrożony dyktator"

@Oline wiadomosci.gazeta.pl #polska #pis #kaczynski #polityka #bekazpisu

Zdaniem opozycji istnieje sposób, który pozwoliłby na obniżenie kosztów ochrony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Żoliborski dom polityka ma bowiem ochraniać co najmniej 40 policjantów na dobę, na co przeznaczanych jest rocznie ponad półtora miliona złotych.

 •  

  pokaż komentarz

  Tyle kasy podatnika się marnuje zupełnie bez sensu na takiego gościa który cofnął Polskę do 16 wieku.

 •  

  pokaż komentarz

  Gdyby go nie chronili to pewnie by go nie było. Nie lubię typa ale śmierci nikomu się nie życzy.

 •  

  pokaż komentarz

  Tymczasem premier europejskiego kraju w drodze do pracy. (Mark Rutte, Holandia)

  źródło: wykop.pl

 •  

  pokaż komentarz

  OSOBOWOŚĆ AUTORYTARNA: PRZYCZYNA ZDOBYCIA WŁADZY I STABILNEGO POPARCIA "DOBREJ ZMIANY" ORAZ ISTOTA UŁOMNOŚCI POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

  Jako cecha osobowości autorytaryzm charakteryzuje się respektem dla władzy, tendencją do idealizowania obrazu własnej grupy społecznej i karania osób naruszających obowiązujące normy, stereotypizacją postrzegania relacji społecznych i członków innych grup. Używany czasami termin autorytarne zaburzenie osobowości (nie jest uznawane za zaburzenie lub chorobę w obowiązującej obecnie klasyfikacji).

  Dla osobowości autorytarnej charakterystyczna jest rezygnacja z własnej oceny zjawisk i podpieranie się autorytetem znanej osoby dla wyjaśnienia swoich poglądów i działania. Badania nad osobowością prowadził Theodor Adorno, który stworzył dla jej badania skalę F (od faszyzm).

  ▪︎▪︎▪︎|KOMPONENTY CECH|▪︎▪︎▪︎:
  ● konwencjonalizm – bezkrytyczne, sztywne przywiązanie do tradycyjnych norm, konserwatyzm obyczajowy, niskie wyniki w skali otwartości na świat;

  ● autorytarne podporządkowanie – bezkrytyczny stosunek do wyidealizowanego autorytetu własnej grupy, silna potrzeba hierarchiczności: poddańcza uległość wobec silniejszego przy jednoczesnym znieważaniu „słabszych". Rzeczy są “dobre lub złe” i każdy, kto przyjmuje te same perspektywy, wartości i opinie, będzie na właściwej drodze. I każdy, kto okaże jakiekolwiek rozbieżności lub inną opinię, będzie potencjalnym wrogiem.

  ● autorytarna agresja – przejawianie postaw antyspołecznych i zachowań agresywnych względem wybranych grup społecznych, osób łamiących konwencje, indywidualistów;

  ● antyintracepcja – niechęć do wnikania we własne wnętrze, rozumienia własnych potrzeb psychicznych oraz potrzeb psychicznych innych ludzi, ucieczka od refleksji dot. pragnień, potrzeb, uczuć;

  ● przesądność i stereotypowość – skłonność do myślenia w sztywnych kategoriach, tendencja do przypisywania odpowiedzialności czynnikom zewnętrznym, siłom nadprzyrodzonym, mistycznym („kara Boża”); schematyczności myślenia towarzyszy wysoki poziom antyspołecznych uprzedzeń względem wielu grup społecznych;

  ● potępianie słabości – wiara w siłę i bycie twardym – relacje społeczne postrzegane w kategoriach dominacji – uległości; osoba autorytarna identyfikuje się przy tym z postaciami reprezentującymi władzę, jednocześnie pogardzając tymi, którzy w jej przekonaniu reprezentują niższy poziom hierarchii społecznej;

  ● projekcja negatywnych uczuć – skłonność do przypisywania własnych negatywnych uczuć innym ludziom;

  ● obsesyjne zainteresowanie seksem – wartościowanie ludzi ze względu na ich podejście do spraw związanych z seksem, połączone z aktami agresji względem tych, którzy nie realizują konserwatywnych norm obyczajowych, m.in. mniejszości seksualnych; towarzyszy temu tłumienie własnych popędów seksualnych połączone z ich projekcją na innych.;

  ● destruktywność i cynizm – uogólniona wrogość w stosunku do ludzi, skłonność do deprecjacji innych.
  ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆
  Adorno oraz współpracownicy doszli do przekonania, że przyczyną kształtującą osobowość autorytarną są konserwatywne metody wychowawcze, w których utrzymuje się surową dyscyplinę i kary za niepożądane zachowania.

  Osoby takie były w dzieciństwie pozbawione poczucia bezpieczeństwa, związanego przede wszystkim z warunkową miłością ze strony rodziców – uzależnianiem okazywania miłości od podporządkowania się. Tego typu metody wychowawcze prowadzą do silnych postaw antyspołecznych względem różnych grup mniejszościowych i wysokiego poziomu poczucia zagrożenia z ich strony.

  Jednostka, przejawiając autorytarną agresję, przemieszcza poczucie krzywdy z rodziców na obiekt mniej niebezpieczny – w tym wypadku grupy mniejszościowe. Otwarta agresywna reakcja skierowana przeciwko rodzicom wiązałaby się z dalszymi negatywnymi konsekwencjami.
  _______

  Osoby autorytarne żyją otoczone sztucznością. Na pierwszy rzut oka narzucają nam swoje reguły, a nawet mogą wzbudzać strach. Zazwyczaj umieszczają sami siebie na podestach, ale to, co ich utrzymuje na górze jest tak słabe, że wystarczy wysłuchać ich argumentów, aby odkryć, że stoi za nimi prosty umysł, który nie ma żadnych argumentów, marnuje dobre pomysły i nie używa solidnego rozumowania.

  Ich osobisty wszechświat ogranicza się do obrony tego, co dla nich jest uniwersalną prawdą. Jednak często wystarczy przedstawić im silne argumenty, aby powalić to uproszczone podejście, na którym opierają swoją ideologię.

  Jednak największym problemem autorytarnej osobowości jest to, że za tym uproszczonym myśleniem może znajdować się agresja. Dlatego powszechne jest, że gdy czują się zagrożeni lub znajdują się w sytuacji niższości, reagują w najgorszy z możliwych sposobów.