"Wpuszczają tylko na legitymację PiS-u"

Ósma rano, centrum Warszawy. Dziesiątki zdezorientowanych ludzi śpieszących się do pracy zatrzymywanych przez policyjne kordony. Wszystkie ulice wokół Placu Piłsudskiego są zablokowane. Policjanci żądają przepustek, dokumentów, jeden pyta o umowę o pracę. Bez tego nie chcą przepuszczać....

 •  

  pokaż komentarz

  Komentarz usunięty przez moderatora

 •  

  pokaż komentarz

  OSOBOWOŚĆ AUTORYTARNA: PRZYCZYNA ZDOBYCIA WŁADZY I STABILNEGO POPARCIA "DOBREJ ZMIANY" ORAZ ISTOTA UŁOMNOŚCI POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

  Jako cecha osobowości autorytaryzm charakteryzuje się respektem dla władzy, tendencją do idealizowania obrazu własnej grupy społecznej i karania osób naruszających obowiązujące normy, stereotypizacją postrzegania relacji społecznych i członków innych grup. Używany czasami termin autorytarne zaburzenie osobowości (nie jest uznawane za zaburzenie lub chorobę w obowiązującej obecnie klasyfikacji).

  Dla osobowości autorytarnej charakterystyczna jest rezygnacja z własnej oceny zjawisk i podpieranie się autorytetem znanej osoby dla wyjaśnienia swoich poglądów i działania. Badania nad osobowością prowadził Theodor Adorno, który stworzył dla jej badania skalę F (od faszyzm).

  ▪︎▪︎▪︎|KOMPONENTY CECH|▪︎▪︎▪︎:
  ● konwencjonalizm – bezkrytyczne, sztywne przywiązanie do tradycyjnych norm, konserwatyzm obyczajowy, niskie wyniki w skali otwartości na świat;

  ● autorytarne podporządkowanie – bezkrytyczny stosunek do wyidealizowanego autorytetu własnej grupy, silna potrzeba hierarchiczności: poddańcza uległość wobec silniejszego przy jednoczesnym znieważaniu „słabszych". Rzeczy są “dobre lub złe” i każdy, kto przyjmuje te same perspektywy, wartości i opinie, będzie na właściwej drodze. I każdy, kto okaże jakiekolwiek rozbieżności lub inną opinię, będzie potencjalnym wrogiem.

  ● autorytarna agresja – przejawianie postaw antyspołecznych i zachowań agresywnych względem wybranych grup społecznych, osób łamiących konwencje, indywidualistów;

  ● antyintracepcja – niechęć do wnikania we własne wnętrze, rozumienia własnych potrzeb psychicznych oraz potrzeb psychicznych innych ludzi, ucieczka od refleksji dot. pragnień, potrzeb, uczuć;

  ● przesądność i stereotypowość – skłonność do myślenia w sztywnych kategoriach, tendencja do przypisywania odpowiedzialności czynnikom zewnętrznym, siłom nadprzyrodzonym, mistycznym („kara Boża”); schematyczności myślenia towarzyszy wysoki poziom antyspołecznych uprzedzeń względem wielu grup społecznych;

  ● potępianie słabości – wiara w siłę i bycie twardym – relacje społeczne postrzegane w kategoriach dominacji – uległości; osoba autorytarna identyfikuje się przy tym z postaciami reprezentującymi władzę, jednocześnie pogardzając tymi, którzy w jej przekonaniu reprezentują niższy poziom hierarchii społecznej;

  ● projekcja negatywnych uczuć – skłonność do przypisywania własnych negatywnych uczuć innym ludziom;

  ● obsesyjne zainteresowanie seksem – wartościowanie ludzi ze względu na ich podejście do spraw związanych z seksem, połączone z aktami agresji względem tych, którzy nie realizują konserwatywnych norm obyczajowych, m.in. mniejszości seksualnych; towarzyszy temu tłumienie własnych popędów seksualnych połączone z ich projekcją na innych.;

  ● destruktywność i cynizm – uogólniona wrogość w stosunku do ludzi, skłonność do deprecjacji innych.
  ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆
  Adorno oraz współpracownicy doszli do przekonania, że przyczyną kształtującą osobowość autorytarną są konserwatywne metody wychowawcze, w których utrzymuje się surową dyscyplinę i kary za niepożądane zachowania.

  Osoby takie były w dzieciństwie pozbawione poczucia bezpieczeństwa, związanego przede wszystkim z warunkową miłością ze strony rodziców – uzależnianiem okazywania miłości od podporządkowania się. Tego typu metody wychowawcze prowadzą do silnych postaw antyspołecznych względem różnych grup mniejszościowych i wysokiego poziomu poczucia zagrożenia z ich strony.

  Jednostka, przejawiając autorytarną agresję, przemieszcza poczucie krzywdy z rodziców na obiekt mniej niebezpieczny – w tym wypadku grupy mniejszościowe. Otwarta agresywna reakcja skierowana przeciwko rodzicom wiązałaby się z dalszymi negatywnymi konsekwencjami.
  _______

  Osoby autorytarne żyją otoczone sztucznością. Na pierwszy rzut oka narzucają nam swoje reguły, a nawet mogą wzbudzać strach. Zazwyczaj umieszczają sami siebie na podestach, ale to, co ich utrzymuje na górze jest tak słabe, że wystarczy wysłuchać ich argumentów, aby odkryć, że stoi za nimi prosty umysł, który nie ma żadnych argumentów, marnuje dobre pomysły i nie używa solidnego rozumowania.

  Ich osobisty wszechświat ogranicza się do obrony tego, co dla nich jest uniwersalną prawdą. Jednak często wystarczy przedstawić im silne argumenty, aby powalić to uproszczone podejście, na którym opierają swoją ideologię.

  Jednak największym problemem autorytarnej osobowości jest to, że za tym uproszczonym myśleniem może znajdować się agresja. Dlatego powszechne jest, że gdy czują się zagrożeni lub znajdują się w sytuacji niższości, reagują w najgorszy z możliwych sposobów.

  •  

   pokaż komentarz

   @wygolony_libek-97: PiS rządzi bo
   - najbiedniejsi mają więcej pieniędzy
   - uderzają w katolickie tony, to też trafia do odpowiedniej grupy wyborców
   - uderzają w patriotyczne tony, wiele osób ma się za patriotów
   Mnóstwo osób podchodzi do tego tak, że nie lubią polityki, ale teraz jest więcej pieniędzy niż jak rządziło PO, i jesteśmy samodzielni i dumni (tak mówią w TV), a nie klęczymy przed zachodem( ͡° ͜ʖ ͡°)
   Ludzie to idioci wersja numer 9999. PiS zmiecie z planszy kryzys, który sam wywołają. Potem ludzie wybiorą nowych populistów

  •  

   pokaż komentarz

   @wygolony_libek-97: Adorno...

   pokaż spoiler Szkoła frankfurcka, czyli rak toczący obecnie USA, a za kilka lat prawdopodobnie Polskę. Adorno z racji swojej postępowości (niekoniecznie liberalizmu) wiadomym jest, że konserwatyzm wskazuje jako wroga, gdyż wierzył, że jedyną siłą która pcha świat do zycia jest walka sił z których jedna musi koniecznie wygrać, to jednak skrajny pogląd z którym ja sie nie zgadzam. Nie zwalałbym wszystkiego tak po prostu na konserwatyzm, bo to problem o podłożu etycznym który nie ma związku z przyjętą (lub w ogóle nie przyjmowaną żadną) stroną w tym sztucznym sporze przez indywidualnego człowieka. Wiele odnośnie osobowości autorytarnej jest powiedziane dobrze, ale zła przyczyna została wskazana. Podobną przypadłość wykazują także ludzie którzy określają się jako liberalne lub postępowe, rezygnując z własnej refleksji i stawiając mainstream jako autorytet.

  •  

   pokaż komentarz

   @nirvikalpasamadhi: czyli jest to nie związane z lewicą-prawicą tylko z osią określającą stosunek światopoglądowy na linii libertarianizm-autorytaryzm 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ

  •  

   pokaż komentarz

   @wygolony_libek-97: dokładnie, coś bardziej w ten deseń ( ͡° ͜ʖ ͡°) Przy czym nie należy mylić liberalizmu z libertarianizmem, dlatego że to pierwsze winno być nazywane poprawnie neoliberalizmem, podczas gdy libertarianie, przeciwnie do liberałów kierują się liberalizmem klasycznym, a ten jest odmienny od neoliberalizmu. Dodatkowo zarzucę takim tematem, że sam podział na lewicę-prawicę, podobnie jak libki-konserwy to fałszywa dychotomia, która funkcjonuje tylko i wyłącznie w obrębie samej siebie pomijając inne poglądy i perspektywy jak np. poszkodowanych libertarian. Tworząc w obrębie tej dychotomii nierozwiazywalny spór, a w którym uczestnictwo zawsze kończy sie tylko jednym - kłótnią, skakaniem sobie do gardeł, nienawiścią, antagonizmem, nieumiejętnością dogadania się, prowadzenia obiektywnej debaty, a co najważniejsze brakiem umiejętności rozwiązywania problemów. To ważny temat, bo te dychotomie i podziały, zawsze złożone z 2 skrajności jedyne co robią to generują konflikty i dzielą społeczeństwa, ala divide et impera, jedyną wizją ciągnięcia tego dalej jest wojna domowa w dowolnym kraju w którym te wyjątkowo medialne dychotomie się pojawią. Stany nie były tak podzielone dopóki "libki" nie wyszły na ulice ze swoimi dychotomicznymi postulatami, a my niepotrzebnie importujemy ich podziały do nas, kończy się destabilizacja calego kraju, społeczeństwa itd. - skoro taki a nie inny jest skutek tej filozofii, warto się zastanowić czy rzeczywiście jest właściwa...

 •  

  pokaż komentarz

  źródło: comment_1586214902s7UtbAaCoWrlytynbwcjUX.jpg

 •  

  pokaż komentarz

  Paranoja prezesa postępuje.

 •  

  pokaż komentarz

  to tylko pokazuje, że oni już od dawna nie mają pojęcia co robią