Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Martwe pole w ciężarówce

Francuska kampania społeczna dająca do myślenia na temat martwego pola w ciężarówkach.

 •  

  pokaż komentarz

  Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:
  1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
  2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;
  3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;
  4) nie powodowało niszczenia drogi;
  5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji
  i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu


  Nie sądzę aby we Francji było jakoś bardzo inaczej.