Nawóz zwierzęcy jako surowiec strategiczny w mezopotamskim królestwie Mari

Nawóz zwierzęcy jako surowiec strategiczny w mezopotamskim królestwie Mari

Królowie Mari w trzecim i na początku drugiego tysiąclecia p.n.e. kontrolowali ważny szlak handlowy biegnący doliną Eufratu. Choć ich państwo położone było w miejscu niesprzyjającym dla rolnictwa, gospodarka królestwa Mari potrafiła wyżywić znaczną liczbę ludności.