Stawianie uli nie pomaga pszczołom – list naukowców

Stawianie uli nie pomaga pszczołom – list naukowców

W ostatnim czasie szereg instytucji pod hasłem „pomocy pszczołom” czy „ratowania zapylaczy” stawia ule. Tymczasem samo powiększanie liczebności hodowl. pszczoły miodnej nie przyczynia się do poprawy losu pszczół, a wręcz może oddziaływać negatywnie na już obecne w środowisku populacje tych owadów.