Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Dla obrońców napojów energetycznych (specjalnie dla innego znaleziska)

@jolo65 wykop.pl #wykop #nauka

Tak dla obrońców napojów energetycznych pitych przez młodzież.  Pierwszy lepszy wynik w Google.  Do dyskusji na innym znalezisku