Nie tylko Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka. W Lublinie można znaleźć...

Nie tylko Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka. W Lublinie można znaleźć...

...ślady po rzece Muchawiec. Paweł Małkowski, miłośnik historii z Lublina, przygotował ciekawostkę na temat historii Lublina o nieistniejącej już rzece Muchawiec, która przed laty płynęła przez miasto. Ten ciek wodny widnieje na starych mapach Lublina. Widoczny jest na planie miasta z 1784 roku...