Dzisiejsza akcja na Głębokim.

A takie nowo rondo było....