Koniec mistrzostw, do widzenia.

także tak moi drodzy, do następnego hej