Sławomir Nitras - kolejna tego dnia, po Tomczyku, wspaniała orka PiSu i Karakana

Sławomir Nitras - wystąpienie z 23 czerwca 2021 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 33 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra – członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michała Dworczyka