PODWÓJNY ZABÓJCA ZATRZYMANY PO 7 LATACH DZIĘKI POLICYJNEJ WSPÓŁPRACY SIECI...

PODWÓJNY ZABÓJCA ZATRZYMANY PO 7 LATACH DZIĘKI POLICYJNEJ WSPÓŁPRACY SIECI...

Norwescy i polscy policjanci z Biura Kryminalnego KGP oraz Krajowego Urzędu Śledczego KRIPOS, należący do międzynarodowej sieci współpracy policyjnej ENFAST, połączyli siły i dokonując sprawdzeń, „krok po kroku” ustalili miejsce pobytu poszukiwanego za podwójne zabójstwo....