Odrestaurowywanie 100 letniego Imadła Fraktalnego

Renowacja niesamowitego imadła fraktalnego, które zostało wykonane przez Mantle & Co., w latach 20. XX wieku. Z historii tej firmy i tego imadła, które zrobili, pozostało tyle co nic. Dostępny jest za to dokument patentu który można znaleźć tutaj www.patents.google.com/patent/US1059545