Zombie cicada

cykada która nie wie że jest martwa