Osoby zaszczepione kierowano na kwarantannę bez podstaw prawnych?

Osoby zaszczepione kierowano na kwarantannę bez podstaw prawnych?

RPO w piśmie do ministra zdrowia pyta, czy doszło do czasowego odstąpienia od stosowania przepisów i osoby zaszczepione przeciw COVID-19 były kierowane na kwarantannę wbrew nim.