Obraz życia malowany pędzlem ewolucji.

Od tajemniczego przekroczenia granicy między światem nieożywionym a żywym, przez regularną "walkę o byt" z wrogami i siłami natury, po bogate zachowania społeczne kooperujących grup złożonych organizmów. Jaki obraz życia maluje przed nami ewolucja?