Putin pisze na nowo historię ZSRR: Broniliśmy... Ukrainy

Putin pisze na nowo historię ZSRR: Broniliśmy... Ukrainy

Gospodarz Kremla usiłuje udowodnić Ukraińcom, że są ubogimi krewnymi Rosjan, którym powinni dziękować za swój stan posiadania.