R. Winnicki: Próbuje się wymusić na Polsce przyjęcie euro, by zbudować...

R. Winnicki: Próbuje się wymusić na Polsce przyjęcie euro, by zbudować...

Nacisk, aby przyjmować euro, to kwestia konstruktu politycznego. Unia Europejska, eurokraci z Brukseli, korzystając z tego, że mamy kryzys gospodarczy, covidowy, starają się docisnąć maksymalnie proces integracji unijnej. Próbuje się wymusić na nas przyjęcie euro, by zbudować federalne...