Jak ściągnąć drona z drzewa

Pokazuję aby niepotrzebnie nie angażować straży pożarnej do ściągania dronów z drzew