Pożyczka w rodzinie może być bezpieczniejsza niż darowizna

Pożyczka w rodzinie może być bezpieczniejsza niż darowizna

@IgorK prawo.pl #polska #prawo

Nie istnieje żadne ograniczenie liczby i częstotliwości, ani wartości darowizn. Nie ma zatem przeszkód, aby np. siostra zawarła umowę darowizny na rzecz brata w lipcu, natomiast kilka miesięcy czy lat później, została zawarta kolejna umowa darowizny, tym razem z inicjatywy brata na rzecz siostry