Układ Cancri 55 daje nadzieję na znalezienie bliźniaczki Ziemi.

Układ Cancri 55 daje nadzieję na znalezienie bliźniaczki Ziemi.

Jest wypełniony olbrzymimi planetami. Jako że Ziemia jest jak na razie jedynym znanym nauce miejscem we wszechświecie, gdzie istnieje życie, to badacze skupiają się na poszukiwaniach planet podobnych do naszej. Ale gdzie mogą się one ukrywać?