Wodorowa gorączka ogarnia świat

Wodorowa gorączka ogarnia świat

Zapotrzebowanie na wodór wzrosło na świecie od 1975 r. ponad 3-krotnie Coraz więcej krajów, w tym tych z UE, chce inwestować w wodór. Bliski Wschód ma szansę stać się w tej kwestii potentatem. Na drodze prawdziwej komercyjnej rewolucji wodorowej stoi wiele przeszkód, przede wszystkim koszt produkcji