Jackowski (senator PiS): "Wchodzimy w fazę polityki hakowej"

Jackowski (senator PiS): "Wchodzimy w fazę polityki hakowej"

Wg Jackowskiego "wszystko wskazuje, że wchodzimy w fazę polityki hakowej, mającej na celu skłaniać polityków do określonych działań". I mówię o tym też w kontekście innych wydarzeń. Myślę przede wszystkim o bulwersującej sprawie (Lecha) Kołakowskiego, który był poza klubem PiS-u, wrócił do niego.