Dlaczego Układ Słoneczny jest najbardziej niezwykłym ze znanych układów?

Okazuje się, że Układ Słoneczny mocno wyróżnia się na tle innych znanych układów planetarnych, przy czym pod różnymi względami. W filmie przedstawię kilka argumentów przemawiających za tym, że Układ Słoneczny jest najbardziej wyjątkowy i dziwny ze wszystkich znanych....