Cel: Stół bilardowy na którym ciężko spudłować

Prosty eksperyment: Jak by się grało, gdyby stół bilardowy był okrągły? (proces tworzenia stołu)