Poziom trudności gier komputerowych z perspektywy projektanta

Poziom trudności gier komputerowych z perspektywy projektanta

@Karl_Franz deltami.edu.pl #zainteresowania #gry #nauka

Czyli jak utrzymać gracza w stanie flow.