Armia Krajowa pomogła Sowietom zdobyć Lwów.

Armia Krajowa pomogła Sowietom zdobyć Lwów.

Jak Stalin odpłacił Polakom za okazane wsparcie? W krwawych walkach o Lwów toczonych w lipcu 1944 roku ramię w ramię brali udział czerwonoarmiści i polscy żołnierze Armii Krajowej. Akowcy ujawnili się, osłaniali sowieckie oddziały, pełnili funkcje wartownicze, bili się też w pierwszej linii, obok...