Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Jesteś częścią całości zwanej wszechświatem # 41

@rmweb youtube.com #filozofia #kultura

Te słowa Alberta Einsteina bardzo dobrze oddają to, co rozumiemy pod pojęciem Jedności. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, współzależymy od siebie nawzajem i od całej Natury.