Ganges - Jak ściek wciąż jest centrum życia?

Ganges - Jak ściek wciąż jest centrum życia?

Jak święta rzeka hindusów zmieniła się w ściek? Co sprawiło, że tak ważne centrum ich codziennego życia jest tak bardzo zanieczyszczone?