W Wielkiej Brytanii NHS kupuje 33 mln dawek leków przeciwzakrzepowych

W Wielkiej Brytanii NHS kupuje 33 mln dawek leków przeciwzakrzepowych

Nigdy w historii nie kupiono tak dużo, zwiększono zapotrzebowanie o 400% tyle kupowano w ciągu min. 3-4 zakupów. To nic nie znaczy, absolutnie nie sugeruję ekstremalnie rzadkiego powikłania. Po prostu przybyło ludzi dostających zakrzepicę i państwo reaguje.