Szwecja robi krok w stronę nacjonalizmu. Uciekasz przed wojną? Nie licz na azyl.

Szwecja robi krok w stronę nacjonalizmu. Uciekasz przed wojną? Nie licz na azyl.

Czerwony Krzyż i Amnesty International są zaniepokojone nowymi przepisami antyimigracyjnymi w Szwecji: wprowadzeniem tymczasowego pobytu na 3 lata, z możliwością przedłużenia na 2 lata. Zyskanie pobytu stałego wiązać się będzie m.in. z niekaralnością, znajomością j. szwedzkiego i źródłem utrzymania.