Piers Morgan krytykuje gimnastyczkę za wycofanie się z IO przez "mental issues"

Piers Morgan krytykuje gimnastyczkę za wycofanie się z IO przez "mental issues"

"Are ‘mental health issues’ now the go-to excuse for any poor performance in elite sport? What a joke[...]"