Bank BPH: działania windykacyjne są podejmowane zgodnie z prawem

Bank BPH: działania windykacyjne są podejmowane zgodnie z prawem

Bank ma prawo egzekwować warunki umów kredytowych wobec osób niewywiązujących się z obowiązku terminowej spłaty rat kredytu, a wszelkie podejmowane przez bank działania wobec takich klientów prowadzone są zgodnie z przepisami - poinformował BPH.