Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Waga w smartfonie? da się zrobić!

@maszy666 youtube.com #android

o wow, już nigdy nie będę musiał meczycha się z wpisywaniem objętości pożywienia do gitary xD