Na świecie zabraknie żywności? Ekstremalne warunki pogodowe niszczą zbiory

Ekstremalne warunki pogodowe niszczą zbiory na całym świecie, niosąc ze sobą groźbę dalszego wzrostu cen żywności w czasie, gdy koszty już oscylują wokół najwyższych poziomów od dziesięciu lat.