Mentalność lokatora

Mentalność lokatora

Dlaczego mieszkańcy Europy Środkowej nie czują się częścią Zachodu?