Amplifikacja fragmentu DNA metodą PCR zwiększa poszukiwany materiał trylion razy

Amplifikacja fragmentu DNA metodą PCR zwiększa poszukiwany materiał trylion razy

@sabatiel bitchute.com #swiat #covid19

Gdyby stosować testy pcr zgodnie z przeznaczeniem byłoby do 90% mniej pozytywnych wyników SARS-CoV-2. Przyjęcie innych kryteriów diagnozy wobec osó szczepionych poprzez zmniejszenie ilości cyklów doprowadza w rezultacie do sytuacji, aby test był pozytywny muszą oni być znacznie bardiej chorzy.