30% spraw dotyczy duchownych

A duchowni to 0,07 promila społeczeństwa.