Powstanie warszawskie zaczęło się od kłamstwa

Powstanie warszawskie zaczęło się od kłamstwa

31 lipca 1944 roku w warszawskich mieszkaniach konspiracyjnych był bardzo gorącym dniem. Ważyły się losy powstania. Dopiero kłamstwo spowodowało, że gen. Bór-Komorowski zdecydował się wydać rozkaz rozpoczęcia walk.