Molestowanie seksualne problemem duchownych nie tylko Kościoła Katolickiego

Molestowanie seksualne problemem duchownych nie tylko Kościoła Katolickiego

Większość pastorów uważa, że urząd pastora jest nie do pogodzenia z wykorzystywaniem seksualnym lub napaścią na inną osobę - takie jest stanowisko amerykańskich pastorów protestanckich. 4 na 5 pastorów uważa, że molestowanie dzieci trwale powinno wykluczyć osobę duchowną ze służby.