Do policji bez testu sprawności?

Do policji bez testu sprawności?

Nowe rozwiązania zapisano w przedstawionym przez MSWiA projekcie zmiany ustawy o policji.